เลือกวันเวลา

         และกรอกแบบฟอร์ม

 

ตรวจสอบวันเวลา

ตรวจสอบวันว่างได้จากระบบปฏิทินดูงานออนไลน์ หรือโทรศัพท์ประสานงาน

ได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา

 

รอรับการตอบกลับ

ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะใช้เวลาในการตอบรับการเข้าศึกษาดูงานทั้งสิน 4 วันทำการ

โดยการแจ้งตอบรับผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโทรสารของผู้ติดต่อ

 

เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อถึงกำหนด เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน นำชมตามกำหนดการ

พร้อมช่างภาพถ่ายภาพกิจกรรม ครึ่งวัน - 1 วัน ต่อคณะ

ตรวจสอบวัน/เวลา