มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 รายวิชา AIN 255 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร   เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 10.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสุธา  นันทบุรุษ…

Continue Readingมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา