กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 170 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยนายโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม นำโดยพลโท ศรัณย์ เพชรานนท์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในช่วงแรกรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีนางสาวจันจุดา อพรศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร จากนั้นเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น ณ…

Continue Readingกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยมี นายโอลัน  น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยนาย ณัฐกิตติ์ สิงหเพชร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสมควร…

Continue Readingคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 70 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายสมควร ต้นจาน…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ  โดยนายโสภณ ชัยลา…

Continue Readingวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นางสาวพรรณทิพา  ลีนาลาด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา…

Continue Readingศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 รายวิชา AIN 255 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร   เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 10.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสุธา  นันทบุรุษ…

Continue Readingมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 80 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา…

Continue Readingศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

คณะครูและนักเรียนหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 นาย จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ในช่วงแรกเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ มีนายนายสุธา  นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร…

Continue Readingกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา