วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  จากนั้นรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ  โดยนายโสภณ ชัยลา…

Continue Readingวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นางสาวพรรณทิพา  ลีนาลาด นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา…

Continue Readingศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 รายวิชา AIN 255 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร   เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 10.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยาบางนา โดยมี นายสุธา  นันทบุรุษ…

Continue Readingมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 80 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก กองพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์…

Continue Readingกรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom