You are currently viewing ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร  ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  มีการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อรับมือสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ รวมถึงการตระหนักรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ้งในเดือนเมษายนทีมงานจะมีรายการสด 2 องศา ทำมาหากิน ดิน ฟ้าอากาศ อำอากาศในช่วงข่าวเช้า วันใหม่ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 07.15 สำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำรายการ และการนเสนอข้อมูลสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก