ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 ...
Read More

มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 30 คน คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 รายวิชา AIN 255 ...
Read More

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 80 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ...
Read More

อาจารย์ในโครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ในโครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสินกอล์ฟของ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและผู้บรรยายอบรมโคชกอล์ฟ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น ...
Read More

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 128 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 128 จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ  โดยวิทยากรจาก ...
Read More