มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นโดย         ...
Read More

วิทยาการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา 02207311  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา  เวลา 13.00 ...
Read More

โรงเรียนไตรพัฒน์เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 15.00 น. โรงเรียนไตรพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น ...
Read More

วิทยาลัยการตำรวจเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 52 จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา ...
Read More

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 170 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ...
Read More