กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 170 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ...
Read More

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม นำโดยพลโท ศรัณย์ เพชรานนท์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในช่วงแรกรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร ...
Read More

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยมี นายโอลัน  น้าวไกรศร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ...
Read More

กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 70 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management รายวิชาในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ...
Read More

วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 247 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทางบริการระบบประชุมทางไกล zoom เวลา 13.00 น ...
Read More